Szkoła OSK PIOTR - nauka jazdy Chełm - Kursy zawodowe dla kierowców Chełm - Badania lekarskie - Medycyna pracy - Poradnia psychologiczna - Prawo jazdy

Infolinia : 8:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku
Chełm, Lwowska 24,

EGZAMIN

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Egzamin teoretyczny jest testem jednokrotnego wyboru składającym się  z 32 pytań, z których każde ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Maksymalnie można uzyskać 74 punkty, a aby zaliczyć konieczne jest uzyskanie minimum 68 punktów.

20 pytań testu dotyczy wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

Natomiast pozostałe 12 pytań dotyczy wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Odpowiedzi:

 • Na pytania od 1 do 20  przewidziano 20 sekund na przeczytanie treści pytania oraz 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na nie poprzez naciśnięcie przycisków „TAK” lub „NIE”.
 • Na pytania od 21 do 32 na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisków A, B lub C przewidziano 50 sekund.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części, z których pierwsza odbywa się na placu manewrowym, a druga w ruchu drogowym.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

 • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
 • spodni z długimi nogawkami,
 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 • rękawic zakrywających całe dłonie.

Ponadto w dniu egzaminu należy mieć przy sobie ważny jeden z poniższych dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • karta pobytu,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • zgoda na pobyt tolerowany.

PLAC MANEWROWY

Zadanie 1 (I część) – Sprawdzenie stanu technicznego motocykla

 

Wykonuje się tylko 2 wylosowane zadania.

Pierwsze jest losowane spośród:

 • sprawdzenie świateł pozycyjnych
 • sprawdzenie świateł kierunkowskazów
 • sprawdzenie świateł STOP-u (przód i tył)
 • sprawdzenie światła mijania
 • działanie świateł awaryjnych
 • sprawdzenie świateł drogowych

Drugie jest losowane spośród:

 • sygnał dźwiękowy
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego (przód i tył w Suzuki Gladius)
 • poziom oleju w silniku

Oprócz tego obowiązkowo zawsze sprawdzamy STAN ŁAŃCUCHA.

Na wykonanie tego zadania mamy max. 5 min.

Zadanie 1 (II część) – Przeprowadzenie motocykla

 

Przebieg zadania:

 1. Zdjęcie z podpórki.
 2. Przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku.
 3. Podparcie motocykla na podpórce.

Sposób wykonania:

 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu),
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • nie wolno przejechać linii ciągłej oraz wywrócić motocykla.

Zadanie 2 – Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 („Ósemka”)

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła.
 3. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 w prostokącie.

 Sposób wykonania:

 • bez podpierania nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
 • upewnianie się o możliwości skręcenia (rozglądanie się).
 • Dopuszczalne są obydwa kierunki jazdy.

Zadanie 3 – Slalom wolny

 

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami .

Sposób wykonania:

 • bez podpierania się nogami,
 • bez potrącania pachołków.

Zadanie 4 – Slalom szybki

 

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 3. Przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
 4. Zatrzymanie.

Sposób wykonania:

 • średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h (nie dotyczy kategorii AM),
 • przejazdy muszą się odbywać na 2 lub 3 biegu (nie dotyczy kategorii AM),
 • niepodpieranie się nogami,
 • niepotrącanie pachołków.

Zadanie 5 – Ominięcie przeszkody (nie dotyczy kategorii AM)

 

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 3. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.
 4. Zatrzymanie.

Sposób wykonania:

 • prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Zadanie 6 – Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 3. Wjazd na wzniesienie.
 4. Zatrzymanie pojazdu na wzniesieniu.
 5. Ponowne płynne ruszenie.
 6. Zatrzymanie.

Sposób wykonania:

 • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m
 • silnik nie powinien zgasnąć

Zadanie 7 – Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

 

Może być wykonywane na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 3. Rozpędzenie motocykla do 50 km/h.
 4. Rozpoczęcie hamowania na sygnał egzaminatora .
 5. Zatrzymanie. ,

Sposób wykonania:

 • użycie obu hamulców, tak żeby zatrzymać pojazd jak najszybciej i na jak najkrótszym odcinku,
 • nie wywrócenie motocykla,
 • zachowanie stabilnego toru jazdy podczas zatrzymania.

Zadanie 8 – Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu

Przebieg zadania:

 1. Upewnienie się o możliwości jazdy.
 2. Płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 3. Rozpoczęcie hamowania od momentu przejechania przez bramki pomiarowe.
 4. Zatrzymanie do miejsca wyznaczonego przez egzaminatora

Sposób wykonania:

 • zastosowanie hamowania silnikiem,
 • nie wywrócenie motocykla,
 • zachowanie stabilnego toru jazdy podczas zatrzymania.

RUCH DROGOWY

Po zakończeniu pierwszej części egzaminu, przystępuje się do jego drugiej części, która odbywa się w ruchu drogowym. Także osoby, które uzyskały wynik negatywny z pierwszej jego części mogą przystąpić do tego etapu (jeżeli wyrażą taką chęć),  chyba że osoba egzaminowana kieruje pojazdem w sposób zagrażający bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez takie zachowanie rozumie się w szczególności:

 • przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 • najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 • dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania,

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 25 minut ( dla kategorii AM – 10 minut).  W przypadku egzaminów w Lublinie jest to zazwyczaj minimum 30min.

Polecenia egzaminatora są wydawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań. Muszą one być zgodne z przepisami ruchu drogowego i nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Porozumiewanie się osoby egzaminowanej i egzaminatora oraz wydawanie poleceń i ocena wykonywanych zadań egzaminacyjnych odbywa się za pośrednictwem środków łączności (drogą radiową).

WYNIK

Po przerwaniu egzaminu, kierowanie pojazdem przejmuje egzaminator.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 • pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania,
 • negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
  • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  • zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego,
  • egzamin został przerwany na wniosek osoby egzaminowanej.