Szkoła OSK PIOTR - nauka jazdy Chełm - Kursy zawodowe dla kierowców Chełm - Badania lekarskie - Medycyna pracy - Poradnia psychologiczna - Prawo jazdy

Infolinia : 8:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku
Chełm, Lwowska 24,

KATEGORIA A

Uprawnia do kierowania:

motorowerem:
z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50 cm3 ,
z silnikiem elektrycznym o mocy nie przekraczającej 4kW i prędkości ograniczonej konstrukcyjnie do 45 km/h,
czterokołowcem lekkim (np. quadem) – czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.
Wymagania:

ukończone 14 lat,
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzania pojazdów,
pisemna zgoda rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu (w przypadku osób niepełnoletnich).
Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat.

KATEGORIA A2

Uprawnia do kierowania:

 • motocyklem:
  • o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
  • trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami dla kat. AM:
  • motorower,
  • czterokołowiec lekki,
 • wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą  o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzania pojazdów,
 • pisemna zgoda rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu (w przypadku osób zaczynających kurs przed ukończeniem 18 lat).

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat.

KATEGORIA A1

Uprawnia do kierowania:

 • motocyklem:
  • o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg ,
  • trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami dla kat. AM:
  • motorower,
  • czterokołowiec lekki,
 • wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą  o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Wymagania:

 • ukończone 16 lat,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzania pojazdów,
 • pisemna zgoda rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu (w przypadku osób niepełnoletnich).

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat.

KATEGORIA AM

Uprawnia do kierowania:

 • motorowerem:
  • z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50 cm,
  • z silnikiem elektrycznym o mocy nie przekraczającej 4kW i prędkości ograniczonej konstrukcyjnie do 45 km/h,
 • czterokołowcem lekkim (np. quadem) – czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 • wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą  o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Wymagania:

 • ukończone 14 lat,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzania pojazdów,
 • pisemna zgoda rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu (w przypadku osób niepełnoletnich).

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat.