Szkoła OSK PIOTR - nauka jazdy Chełm - Kursy zawodowe dla kierowców Chełm - Badania lekarskie - Medycyna pracy - Poradnia psychologiczna - Prawo jazdy

Infolinia : 8:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku
Chełm, Lwowska 24,

Kursy Prawa Jazdy
Samochód osobowy

  • SAMOCHÓD OSOBOWY (Kategoria B)
  • Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW (Kategoria B automat)
  • DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Kategoria B niepełnosprawni)

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do jednego
z profesjonalnych kursów prawa jazdy na samochód osobowy.

Prawo jazdy
KATEGORIA
samochód osobowy

Samochód osobowy

2400 zł

Samochód osobowy

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony (samochód osobowy, lekki samochód ciężarowy/dostawczy), czterokołowcem (np.quad), ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz pojazdami dla kat. AM (motorower i czterokołowiec lekki). Kat. B uprawnia również do prowadzenia ww. pojazdów z tzw. przyczepą lekką (do 750 kg), a także pojazdów samochodowych z przyczepą inną niż lekka, z zastrzeżeniem, że wówczas łączna masa całkowita samochodu i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 tony. Od 2014 r. posiadanie prawa jazdy kat. B przez okres dłuższy niż 3 lata są uprawnione do prowadzenia motocykli o pojemności do 125 cm3.

Aby ubiegać się o prawo jazdy kat. B należy mieć ukończone 18 lat oraz otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Kurs można rozpocząć 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego przepisami wieku, ale wówczas osoby niepełnoletnie są dodatkowo zobowiązane dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu.

Prawo jazdy
KATEGORIA
samochód osobowy:

Samochód osobowy
  • z automatyczną skrzynią biegów
  • dla niepełnosprawnych

2500 zł

Samochód osobowy

Uprawnia do kierowania samochodem osobowym wyposażonym w automatyczną skrzynią biegów oraz samochodem osobowym z przyczepą również wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów, o ile masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Kierowanie samochodem z automatyczną skrzynią biegów jest dużo mniej absorbujące, szczególnie dla kierowców z krótkim stażem oraz dla osób mających problem z koordynacją następstwa ruchu kończyn podczas wykonywania manewrów autem. W opinii doświadczonych kierowców prowadzenie samochodu ”w automacie” jest lżejsze i przyjemniejsze niż auta z manualną skrzynią biegów. Nasza Skoda Fabia posiada dodatkowe rozwiązanie pozwalające na prowadzenie szkolenia nauki jazdy dla osób z dysfunkcją układu ruchu, również z orzeczoną grupą inwalidzką.
Sam kurs nauki jazdy przebiega identycznie jak na samochód z manualną skrzynią biegów. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem samochodowym oraz skończone 18 lat.

Samochód osobowy

30 godzin zajęć teoretycznych

podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi pojazdu oraz przepisów ruchu drogowego.

Samochód osobowy

30 godzin zajęć praktycznych

odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.

Samochód osobowy

szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Samochód osobowy

materiały dydaktyczne

DLACZEGO OSK PIOTR?

Przygotowując ofertę kursu prawa jazdy na samochód osobowy w OSK PIOTR byliśmy świadomi jak bardzo niezbędnym dokumentem w dzisiejszych czasach jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz umiejętność sprawnego prowadzenia samochodu osobowego. Dlatego też, nasza oferta nie jest skierowana tylko i wyłącznie do osób pewnych siebie, nie posiadających blokad psychicznych przed prowadzeniem samochodu. W OSK PIOTR kładziemy szczególny nacisk na to, aby przeciętny człowiek, zarówno osoba młoda, jak i starsza, kobieta i mężczyzna, osoba w pełni sprawna i niepełnosprawna dostała szansę na zdobycie tego bardzo ważnego dokumentu. Udaje nam się to osiągnąć dzięki wyjątkowej wyrozumiałości i cierpliwości naszych doświadczonych instruktorów, którzy w sposób szczególny dbają o merytoryczne oraz mentalne przygotowanie przyszłego kierowcy służąc mu pomocą podczas każdej godziny szkolenia.

KORZYŚCI DLA KURSANTÓW

Nasi klienci cenią nas za:

Samochód osobowy

MINIMUM FORMALNOŚCI

OSK PIOTR to SZKOŁA JAZDY, GABINET MEDYCYNY PRACY oraz PORADNIA PSYCHOLOGICZNA w jednym miejscu.

Samochód osobowy

ELASTYCZNE GODZINY JAZD

Samochód osobowy

DOŚWIADCZENI I CIERPLIWI INSTRUKTORZY

Samochód osobowy

POJAZDY TAKIE, NA JAKICH ZDAJE SIĘ EGZAMIN W WORDZIE

Samochód osobowy

DUŻY PLAC MANEWROWY W DOBREJ LOKALIZACJI

Najlepiej położony plac manewrowy w mieście dzięki któremu nie będziesz tracił czasu na dojazdy poza miasto.

Samochód osobowy

SZYBKI DOJAZD DO WORDU

Najwięcej oblanych egzaminów jest w okolicach WORDu, a my mamy blisko, aby przećwiczyć tamte rejony 🙂

INSTRUKTORZY

Mariusz

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B, C

Marcin

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. B

Marcin

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. B

Staszek

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. B

Dawid

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B, BE, C, CE, D

Karol

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B, C, D

Janusz

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B

Ewelina

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B

Zapraszamy do zapisów na kursy!
Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej będziesz mógł się cieszyć zdanym prawem jazdy, dlatego nie odwlekaj decyzji o podjęciu nauki na potem!